QL24 najlepsze arty w sieci | Osiągnięcie sukcesu – co za tym stoi?
15673
post-template-default,single,single-post,postid-15673,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Osiągnięcie sukcesu – co za tym stoi?

Osiągnięcie sukcesu jest to długi proces, który wymaga wielu poświęceń i wyrzeczeń. Nie jest to droga łatwa, dlatego też bardzo często wiele osób poddaje się i rezygnuje z wyznaczonych celów. Pomocna w takiej sytuacji staje się psychologia sportu, która ukazuje w jaki sposób radzić sobie z niepowodzeniami oraz jak sprawić, aby stały się one motywacją do dalszych działań.

 

Czynniki które składają się na sukces

Kluczowymi  czynnikami sukcesu są najważniejsze cechy organizacji, decydujące o przewadze konkurencyjnej i możliwościach rozwoju. Powinny one być jednocześnie: szeroko stosowane w ramach obszarów działania organizacji, źródłem przewagi konkurencyjnej dzięki istotnemu udziałowi w tworzeniu korzyści dla klienta, a także trudne do powielenia przez konkurencję. Sukces osiąga ta organizacja, która posiada ich najwięcej. Do kluczowych czynników sukcesu sportowego zaliczane są:

  • motywacja wraz z procesami motywacyjnymi,
  • zrównoważony i interesujący trening,
  • ambicja,
  • pieniądze.

 

Jak ważną rolę odgrywa psychologia?

Psychologia sportu obejmuje przede wszystkim takie obszary jak: radzenie sobie ze stresem, prawidłowe wyznaczanie celów, wzmocnienie pewności siebie, umiejętność koncentrowania się na „tu” i teraz”, poprawa komunikacji między zawodnikami i trenerami. Istnieje wiele przykładów osiągnięć sportowych, gdzie to właśnie współpraca na linii sportowiec – psycholog pozwoliła na taki obrót zdarzeń. Przykładowo współpraca Adama Małysza z profesorem Janem Blecharzem, pomogła mu lepiej koncentrować się na chwili obecnej, być bardziej pewnym siebie oraz radzić sobie z presją.

Wielu zawodników bardzo chętnie korzysta z wiedzy z zakresu psychologii sportu w swojej pracy, lecz nie potrzebują oni dodatkowej osoby, która będzie im tę wiedzę przekonywać. Takie osoby są niezwykle samoświadome i zorganizowane.

Zawodnicy wielokrotnie zapominają o tym jak wiele już potrafią oraz jak mogą to wykorzystać. Zamiast tego koncentrują się na tym, czego jeszcze nie umieją lub co im nie wyszło – a to tylko utrudnia w zyskaniu wiary w zwycięstwo.

Praca z takim zawodnikiem powinna być oparta o wspieranie jego mocnych stron, pomoc w ich wykorzystaniu, a także jednocześnie zachęcić go do rozwoju umiejętności słabiej rozwiniętych. Istotne jest trafne zidentyfikowanie jego mocnych stron i rezerwy.

Według psychologii sportu, psycholog powinien wskazać skuteczne metody rozwoju sportowego w sferze mentalnej oraz ukierunkować sportowca na odpowiednie rozwiązania.