QL24 najlepsze arty w sieci | Jakie są podstawowe różnice pomiędzy OC i AC?
15759
post-template-default,single,single-post,postid-15759,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy OC i AC?

Większość z nas z pewnością miała do czynienia z kolizjami komunikacyjnymi lub innymi niespodziewanymi sytuacjami na drodze. Choć każdy wolałby takich zdarzeń unikać, to nie da się ukryć, że zdarzają się one niezwykle często, dlatego też warto być na nie przygotowanym i odpowiednio się ubezpieczyć.

Zakres ochrony ubezpieczeń OC i AC

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) ma stały zakres ochrony, a więc możemy być pewni, że każda ubezpieczalnia zaoferuje nam w tym względzie te same usługi. Dzieje się tak dlatego, że zakres ochrony ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest z góry ściśle określony w przepisach prawa (Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), a więc ubezpieczalnie nie mają możliwości go w żaden sposób modyfikować na własną rękę. Z ubezpieczenia tego można pokryć szkodę, jeśli wyrządziliśmy ją podczas prowadzenia pojazdu. Chodzi tu o szkodę, której następstwem są śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ubezpieczenie OC pozwala na to, aby pokryć koszty powstałej szkody właśnie z tego ubezpieczenia i nie musieć tym samym wykładać pieniędzy z własnej kieszeni. Co bardzo ważne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje także szkody, które powstały przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z niego, przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu. Inaczej jest z zakresem ochrony ubezpieczenia AC (autocasco), ponieważ ten nie jest określony z góry prawnie. Na rynku dostępnych jest wiele wariantów tego ubezpieczenia i w zależności od tego, na jaki się zdecydujemy, taką ochroną będziemy właśnie dysponować. AC może obejmować przykładowo wszelkie szkody, które zostały spowodowane przez zwierzęta (szczególnie ważny aspekt podczas kolizji z udziałem zwierząt leśnych, które zdarzają się niezwykle często), kradzież auta (a nawet szkody wyrządzone przy usiłowaniu kradzieży), szkody spowodowane kolizją komunikacyjną z innym autem, szkody wyrządzone działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych (na przykład uszkodzenia spowodowane uderzeniem w pojazd gałęzi, która zerwała się pod wpływem silnego wiatru).

Czy ubezpieczenia OC i AC są obowiązkowe?

Podstawową różnicą pomiędzy OC, a AC jest kwestia obligatoryjności tych ubezpieczeń. Ubezpieczenie OC jest bowiem obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przerwa w ciągłości tego ubezpieczenia może wiązać się z nałożeniem na posiadacza pojazdu surowej kary pieniężnej. Zupełnie inaczej jest natomiast z ubezpieczeniem AC, które nie dość, że nie jest obowiązkowe, to jeszcze w niektórych przypadkach (np. przy bardzo starych autach) jest niedostępne. Oczywiście najlepiej byłoby posiadać obydwa te ubezpieczenia, aby czuć się pewnie i bezpiecznie. Jak znaleźć ubezpieczalnię, z której usług będziemy zadowoleni? Jeśli nie mamy żadnego poleconego miejsca, wówczas w wyszukiwarkę internetową wystarczy wpisać np. hasło „odszkodowania powypadkowe Kraków”, a następnie zapoznać się z opiniami internautów i wybrać tę ubezpieczalnię, która cieszy się dobrą sławą.

Szkoda całkowita w przypadku OC i AC

Szkoda całkowita stwierdzana jest wówczas, gdy ubezpieczyciel uznaje, że naprawa pojazdu, który uległ uszkodzeniu, nie jest już w zasadzie opłacalna. W przypadku OC koszt naprawy takiego pojazdu musi przekroczyć 100 % jego wartości. Bierze się tu oczywiście pod uwagę wartość auta sprzed wypadku komunikacyjnego. Jeśli zaś chodzi o AC, to wszystko zależy od postanowień zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które wybraliśmy.