QL24 najlepsze arty w sieci | Jak pozyskać środki na przystosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?
15748
post-template-default,single,single-post,postid-15748,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Jak pozyskać środki na przystosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością wymaga odpowiedniego dostosowania dla nich stanowiska pracy oraz pomieszczeń sanitarnych. Wielu pracodawców z tego właśnie względu nie podejmuje się podjęcia współpracy z takimi osobami – nie są oni zbyt chętni ponosić dodatkowe koszty. Na szczęście na wiele spraw związanych z przystosowaniem stanowiska pracy (np. zakup takich elementów jak uchwyt czy poręcz dla niepełnosprawnych) można otrzymać zwrot kosztów. Kto z niego może skorzystać?

Kto jest uprawniony do otrzymania zwrotu wydatków związanych z przystosowaniem stanowiska pracy osoby niepełnosprawnych?

Zwrot kosztów dotyczy osób z niepełnosprawnością, które:

  • są bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu;
  • pozostają w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, w których przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez niego, bądź przez pracownika naruszenie przepisów – w tym przepisów prawa pracy.

Jaka jest procedura ubiegania się o pomoc?

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej przy wykorzystaniu środków Funduszu powinien złożyć wniosek na formularzu Wn-KZ, który jest określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów dotyczących zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych do odpowiedniego starosty ze względu na:

  • miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu lub bezrobotna (w przypadku gdy zwrot kosztów dotyczy tej osoby);
  • miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby lub miejsce zamieszkania pracodawcy (w pozostałych przypadkach).

Zwrot kosztów dotyczy jedynie dodatkowych kosztów pracodawcy powstałych w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (takich, których pracodawca nie poniósłby, zatrudniając osoby pełnosprawne). Zawarcie umowy dotyczącej zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy poprzedzają negocjacje prowadzone między pracodawcą a starostą, w których trakcie m.in. uzgadniana jest wysokość kwoty zwrotu, którą otrzyma pracodawca, jak i inne warunki umowy (m.in. sposób dokumentowania realizacji umowy, sposób rozliczenia i termin rozliczenia pomocy itp.). Zwrot nie obejmuje kosztów poniesionych przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy.

Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest otrzymanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy – wydanej na wniosek starosty – w przypadku gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania o spełnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku lub o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb powstałych z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika.

Poręcz dla niepełnosprawnych oraz odpowiednie urządzenia ułatwiające pracę – co jeszcze obejmuje zwrot kosztów?

Pracodawca, który zatrudni osobę z niepełnosprawnością przez okres minimum 36 miesięcy, może otrzymać zwrot kosztów ze środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który obejmuje:

  • zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych i urządzeń technologii wspomagających, bądź przystosowanych do potrzeb wynikłych z ich niepełnosprawności;
  • adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy bądź funkcjonowanie w zakładzie pracy;
  • adaptację pomieszczeń zakładu pracy (np. każdy uchwyt i każda poręcz dla niepełnosprawnych) do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza poniesionych w związku z przystosowaniem istniejących lub tworzonych stanowisk pracy dla tych osób, adekwatnie do potrzeb, które wynikają z ich niepełnosprawności;
  • rozpoznanie przez służby medycyny pracy wyżej wymienionych potrzeb.