QL24 najlepsze arty w sieci | Czym różni się praca tymczasowa od innych form zatrudnienia?
15703
post-template-default,single,single-post,postid-15703,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Czym różni się praca tymczasowa od innych form zatrudnienia?

Życie niejednokrotnie przekonuje, że tymczasowe i prowizoryczne rozwiązania przyjmują się na dłużej w rozmaitych sytuacjach. Mimo że chcielibyśmy coś na stałe, często idziemy na kompromis. Korzystamy wtedy z możliwości jakie niesie z sobą coś, co miało nam towarzyszyć jedynie przez krótki czas. Niezależnie od tego jak długo trwa, warto nauczyć doceniać się to mamy na jakiś czas, jak np. praca tymczasowa.

Dlaczego? Odpowiedzią niech będzie jedno z najsłynniejszych polskich przysłów: „Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”. Poza tym szukanie prowizorycznych rozwiązań jest dużo lepsze niż ich brak. Oznacza ruch i dochodzenie do wyjścia z sytuacji. Zgodnie z definicjami filozofów ruch jest zawsze lepszy niż bezczynność. Z czasem może okazać się, że korzystamy z najlepszego rozwiązania, jakie pojawiło się w konkretnej sytuacji.

Praca tymczasowa według ustawowej definicji

Zresztą praca tymczasowa to nie rodzaj czynności, ale raczej stosunek pracy rodzący pewne konsekwencje i zobowiązania. Przepisy w tej sprawie reguluje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z nowelizacją roku 2017. Według niej praca tymczasowa jest wykonywana przez pracownika zatrudnionego przez specjalną agencję na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Przed jej podjęciem pracownik (czy ściślej: użytkownik pracy) musi wiedzieć, na czym polega jej całokształt. Znany jest również dokładny czas wykonywania pracy tymczasowej. Nie może być dłuższa niż 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Wyjątkiem jest zastępstwo – wówczas stosunek pracy może trwać nieprzerwanie do 36 miesięcy.

To się może opłacić!

Dlatego praca tymczasowa wcale nie musi oznaczać potwierdzenia nieprzydatności pracownika do innych zadań. Największą korzyścią dla zatrudnionego jest możliwość zarobkowania (ważne zwłaszcza w okresie końca prosperity, gdy rynek pracy się zmniejsza i rośnie odsetek bezrobocia). Ponieważ pracę należy szanować, zawsze jako najlepszą możemy określić tą, którą akurat jesteśmy w stanie podjąć.

Pracodawcy nie wolno nadużywać pracy tymczasowej

Zresztą rodzaj wykonywanych czynności wcale nie oznacza końca świata. Terminowy i zadaniowy charakter pracy tymczasowej objawia się przez to, że kończy się ona szybciej niż inna forma zatrudnienia. Z punktu widzenia pracodawcy praca tymczasowa to sposób zmiany stosunku pracy lub wykonanie czynności, dla których nie potrzeba tworzyć nowych etatów. Ustawa przewiduje kary dla pracodawcy, który zlikwiduje etat, a następnie zaproponuje zwolnionemu w ten sposób pracownikowi ponowne podjęcie obowiązków w ramach pracy tymczasowej.