QL24 najlepsze arty w sieci | Co warto wiedzieć o kupowaniu towarów i usług na odległość?
15727
post-template-default,single,single-post,postid-15727,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-title-hidden,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Co warto wiedzieć o kupowaniu towarów i usług na odległość?

Prawo konsumenckie bardzo jasno mówi o tym, że umowa zawierana na odległość, czyli poza siedzibą firmy, może być rozwiązana w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Jednak od tej zasady są wyjątki, o których warto wiedzieć wcześniej, przed zawarciem umowy telefonicznie lub poprzez e-mail.

Jakie są wyjątki, które uniemożliwiają odstąpienie od umowy?

Ustawa przewiduje 13 wyjątków odstąpienia umów. Towary o krótkim terminie ważności, towary na indywidualne zamówienie, towary lub usługi o zmiennych cenach, a także towary zapieczętowane wrażliwe nie podlegają prawu odstąpienia od umowy. Podobnie jest z niektórymi rodzajami alkoholi, rzeczami nierozłącznie połączonymi z innymi rzeczami, gazetami i czasopismami oraz programami komputerowymi i nagraniami. Ponadto wyjątkami są również pilne naprawy i konserwacja i treści cyfrowe. Nie obowiązuje odstąpienie od umowy w przypadku, gdy usługa została wykonana w całości, a także umowy zawarte w drodze aukcji i umowy z rezerwacją rzeczy i usług. Jak widać wyjątków, które wykluczają odstąpienie od umowy, jest dość dużo, dlatego warto o nich wiedzieć, jeszcze przed zakupem towaru lub usługi.

Jakie obowiązki należą do sprzedawcy?

Kupując towary lub usługi przez internet, lub drogą komunikacji elektronicznej, sprzedawca ma obowiązek przedstawić konsumentowi kilka informacji, jeszcze przed złożeniem zamówienia. Ustawa o prawach konsumenta obliguje sprzedawcę do poinformowania o głównych cechach świadczenia oraz sposobie porozumiewania się z klientem. Poza tym łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenia wraz z podatkami powinna być jasno określona. Bardzo ważne jest, aby konsument miał możliwość zapoznania się ze wszystkimi informacjami jeszcze przed złożeniem zamówienia. Informacje te powinny być przekazane w sposób jasny i widoczny, w bezpośrednim sąsiedztwie potwierdzenia wymaganego do złożenia zamówienia. Oznacza to, że sprzedawca nie może ukrywać tych informacji i umieszczać ich np. w zakładkach lub po kliknięciu danego przycisku. Sprzedawca ma obowiązek dołączyć do zamówienia wzór odstąpienia od umowy- nie wystarczy, że poinformuje konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy.

Nakłanianie do kupna lub wyłudzenia. O czym warto wiedzieć?

Niekiedy podczas rozmów telefonicznych z telemarketerami lub podczas spotkań z akwizytorami, decyzje są podejmowane pod wpływem emocji i wpływów sprzedawcy. W niektórych przypadkach może dojść do wyłudzenia, czyli do przestępstwa doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem poprzez wprowadzenie go w błąd albo wyzyskania błędu, lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego. Mówiąc krótko, sprzedawcy popełniają przestępstwo określone w Prawie Karnym, jeżeli dopuszczą się wprowadzenia konsumenta w błąd lub wykorzystują niezdolność konsumenta do racjonalnego myślenia i nakłaniają do zawarcia umowy. Gdy zachodzi obawa, że doszło do przestępstwa, należy zgłosić się do prawnika. Aby w szybki i łatwy sposób znaleźć pomoc prawną, najlepiej wpisać w Google np. kancelaria prawna Łódź, a ofert będzie bez liku. Wielu konsumentów, którzy zostali w ten sposób oszukani przez nieuczciwych sprzedawców, nie szukają pomocy u prawników, a nawet nie dążą do wymiaru sprawiedliwości. Sprawy o wyłudzenia mogą znaleźć swoje rozwiązanie w sądzie, lecz nie jest to regułą. Najlepiej oddać taką sprawę w ręce profesjonalisty, czyli prawnika, który stanie w obronie konsumenta i zrobi wszystko, aby sprawa zakończyła się pomyślnie dla oszukanego konsumenta.